Skip to content

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Welkom bij Beste Reviews Nederland

Deze voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de Bestreview-website.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden volledig accepteert. Blijf de website van Bestreview niet gebruiken als u niet alle voorwaarden op deze pagina accepteert.

De volgende terminologie is op deze Algemene voorwaarden van toepassing, Privacyverklaring en Disclaimer en alle of alle overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de acceptatie van de algemene voorwaarden van het bedrijf. “Het bedrijf”, “Wijzelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons” verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst naar zowel de Klant als naar onszelf, of naar de Klant of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door formele vergaderingen met een vaste duur, of op een andere manier, met het uitdrukkelijke doel om aan de behoeften van de klant te voldoen met betrekking tot de levering van de vermelde diensten / producten van de Onderneming, in overeenstemming met en onderhevig aan de geldende wetgeving.

Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij worden als onderling uitwisselbaar beschouwd  en daarom als verwijzend naar hetzelfde.

Cookies

We maken gebruik van cookies. Door de website van Bestreview te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Bestreview.

De meeste moderne interactieve websites maken gebruik van cookies om ons in staat te stellen om gebruikersgegevens voor elk bezoek op te halen. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de bezoekers mogelijk te maken.

Enkele van onze aangesloten / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten de Bestreview en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Bestreview. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden.

U mag pagina’s van https://bestreviews.nl/ voor uw eigen persoonlijk gebruik bekijken en/of printen met inachtneming van de in deze voorwaarden gestelde beperkingen.

U mag niet:

Materiaal van https://bestreviews.nl/ opnieuw publiceren

Materiaal van https://bestreviews.nl/ verkopen, verhuren of in sublicentie geven

Materiaal van https://bestreviews.nl/ reproduceren, dupliceren of kopiëren

Inhoud van de Bestreview verspreiden (tenzij inhoud speciaal voor verspreiding is gemaakt).

Commentaar van gebruikers

Deze overeenkomst begint op de datum hiervan.

Bepaalde delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen, informatie, materiaal en gegevens (‘Opmerkingen’) in delen van de website te geven.

Bestreview screent, bewerkt en publiceert niet of bekijkt geen opmerkingen voorafgaand aan hun verschijning op de website en opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten of meningen van Bestreview, haar agenten of gelieerde ondernemingen.

Opmerkingen weerspiegelen de mening en standpunt van de persoon die een dergelijke mening of standpunt heeft geplaatst.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving zal Bestreview niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de opmerkingen of voor eventuele verlieskosten, aansprakelijkheid, schade of uitgaven veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of het plaatsen en/of verschijnen van de opmerkingen op deze website.

Bestreview behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en eventuele opmerkingen te verwijderen die naar eigen goeddunken ongepast, beledigend of anderszins in strijd met deze voorwaarden te zijn.

U staat garant voor en verzekert dat:

U heeft het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;

De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot copyright, octrooi of handelsmerk of andere eigendomsrechten van een derde partij;

De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal of materiaal dat een inbreuk op de privacy is

Opmerkingen worden niet gebruikt om zakelijke activiteiten aan te trekken of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te presenteren.

U verleent hierbij aan Bestreview een niet-exclusieve royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en machtigen van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formats en media te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

Overheidsinstanties;

Zoekmachines;

Nieuwsorganisaties;

Online directory-distributeurs die ons in de directory vermelden, kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als de manier waarop ze hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven linken; en Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen, en liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen maken.

Deze organisaties kunnen zo lang naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie linken als de link:

(a) op geen enkele manier misleidend is;

(b) niet ten onrechte sponsoring, instemming of

goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten impliceert; en

(c) binnen de context van de koppeling van de website van de partij past.

We kunnen naar eigen goeddunken andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:

algemeen bekende consumenten- en/of bedrijfsinformatiebronnen zoals Kamers van Koophandel, Amerikaans

Automobile Association, AARP en Consumentenbond;

dot.com community-sites;

verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen, waaronder websites voor liefdadigheidsinstellingen,

online directory distributeurs;

internetportalen;

accountants-, advocaten- en adviesbureaus waarvan de belangrijkste klanten bedrijven zijn; en

onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

We zullen koppelingsverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat:

(a) de link geen ongunstig voor ons of onze geaccrediteerde bedrijven weerspiegelt (bijvoorbeeld brancheorganisaties of andere organisaties die inherent verdachte bedrijfstypes vertegenwoordigen, zoals kansen om thuis te werken, is niet toegestaan om te linken);

(b) de organisatie geen onbevredigende staat van dienst bij ons heeft;

(c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid in verband met de hyperlink weegt zwaarder dan het ontbreken van een link in de context van algemene informatie over bronnen of is anderszins consistent met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of vergelijkbaar product dat de missie van de organisatie bevordert.

Deze organisaties kunnen zo lang naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie linken als de link:

(a) op geen enkele manier misleidend is;

(b) niet ten onrechte sponsoring, instemming of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten impliceert; en

(c) binnen de context van de koppeling van de website van de partij is.

 

Als u een van de organisaties bent die hierboven in paragraaf 2 worden vermeld en geïnteresseerd bent om naar onze website te linken, dan moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail naar contact@bestreview.com te sturen

Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en/of e-mail adres) evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL’s van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL (‘s) op onze site waarnaar u wilt linken.

Houdt rekening met een wachttijd van 2-3 weken voor een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt naar onze website hyperlinken:

Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of door gebruik te maken van de uniform resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt;

Of door een andere beschrijving van onze website of materiaal waarnaar wordt gelinkt te gebruiken, die logisch is binnen de website context en indeling van inhoud op de site van de koppelende partij.

Het gebruik van het logo van bestreview of ander artwork is voor het linken zonder een handelsmerklicentie overeenkomst niet toegestaan.

iFrames

Zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken of andere technieken gebruiken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze veranderen.

Rechten voorbehouden

We behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert.

U stemt ermee in om op een dergelijk verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid te allen tijde te wijzigen.

Door verder te gaan om naar onze website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich aan deze voorwaarden voor linken te houden.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook verwerpelijk vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen.

We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht dit te doen of hierop direct naar u te reageren.

Hoewel we ernaar streven om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet garanderen; noch verbinden we ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in om te vrijwaren en ons tegen alle claims te verdedigen die uit uw website voortvloeien of op uw website zijn gebaseerd.

Er mogen op geen enkele link (s) op pagina’s op uw website worden weergegeven of binnen een context met inhoud of materialen die als lasterlijk, obsceen of crimineel kunnen worden geïnterpreteerd, of die inbreuk maakt, anderszins inbreuk maakt of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Disclaimer

Binnen de maximale criteria van het toepasselijk recht sluiten wij alle vertegenwoordigingen, garanties en voorwaarden gerelateerd aan deze website en het gebruik van deze website uit (waaronder, zonder beperking, garanties die wettelijk geïmpliceerd zijn voor kwaliteitstevredenheid, gebruiksgeschiktheid en/of het toepassen van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:

onze of uw aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid;

onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet onder de toepasselijke wetgeving is toegestaan; of

al onze of uw verplichtingen uitsluiten die onder de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer:

  • zijn onderworpen aan de voorgaande alinea; en
  • (b) alle verplichtingen regelen die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, met inbegrip van contractuele verplichtingen, in aansprakelijkheidsrecht (inclusief nalatigheid) en voor schending van de wettelijke plicht.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.